Definicje

ADHD

ADHD czyli Zespół Nadpobudliwości z Deficytem Uwagi to jedno z najczęstszych zaburzeń wieku dziecięcego.
Czytaj więcej

Adopcja

Adopcja polega na przyjęciu do rodziny dziecka, które nie jest biologicznym potomkiem danej pary i stworzeniu z nim więzi, która będzie podobna/tożsama do więzi rodzicielskiej.
Czytaj więcej

Agresja

Agresja to zamierzone zachowanie, mające na celu spowodowanie bólu, cierpienia lub straty, mogące występować w formie otwartej lub symbolicznej.
Czytaj więcej

Alkoholizm

Alkoholizm jest  psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań.
Czytaj więcej

Autyzm

Charakteryzuje się trudnościami w kontaktach z innymi ludźmi, zakłóceniami funkcjonowania umysłowego i motorycznego, nieumiejętnością posługiwania się mową oraz problemami z budowaniem tożsamości.
Czytaj więcej

Demencja (otępienie)

Główną cechą demencji, czyli otępienia jest pogarszanie się funkcjonowania mózgu, pojawiające się po osiągnięciu jego pełnej dojrzałości, czyli mniej więcej po piętnastym roku życia. Otępienie jest postępujące (najczęściej) lub utrzymuje się na stałym poziomie, w rzadkich przypadkach bywa odwracalne.
Czytaj więcej

Alzheimer

Choroba Alzheimera to rozpowszechnione zaburzenie otępienne występujące głównie w wieku podeszłym, u niektórych osób jednak pojawia się przed okresem starości. Omawianemu zaburzeniu towarzyszą charakterystyczne objawy demencji.
Czytaj więcej

Demencja naczyniowa

Charakteryzuje się problemami z pamięcią, koncentracją, osłabieniem lub paraliżem jednej strony ciała, zmianami w emocjonalności, także zaburzeniami zachowania, często o charakterze gwałtownych i przemocowych.
Czytaj więcej

Choroba Picka

Charakteryzuje się ogniskowym zanikiem mózgu, masowymi zanikami neuronów oraz występowaniem komórek i ciał Picka w obszarach skroniowych i czołowych mózgu.
Czytaj więcej

Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona jest postępującym, zwyrodnieniowym schorzeniem ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającym powoli i prowadzącym nieuchronnie do inwalidztwa. Znacznie pogarsza jakość życia i wiąże się z potencjalnie śmiertelnymi powikłaniami. Jedną z charakterystycznych cech tej choroby jest demencja.
Czytaj więcej

Pląsawica Huntingtona

Pląsawica Huntingtona (choroba Huntingtona) to zaburzenie uwarunkowane, charakteryzujące się zwyrodnienieniami w ośrodkowym układzie nerwowym.
Czytaj więcej

Depresja

Depresja może przyjść nagle, ‘bez powodu’, może być też następstwem przewlekłej choroby fizycznej, wiązać się z przeżyciami z dzieciństwa, bezrobociem, żałobą, problemami rodzinnymi lub dramatycznymi wydarzeniami, wpływającymi w istotny sposób na życie.
Czytaj więcej

Depresja wielka

Depresja wielka - zwana też kliniczną, bądź ciężką. Przyjmuje postać nawracających epizodów. Typowe objawy występują licznie i utrzymują się bardzo uporczywie, nieprzeplatane okresami normalnego nastroju.

Postawienie diagnozy następuje w przypadku, gdy smutek, przygnębienie oraz niezdolność do odczuwania przyjemności trwają przez co najmniej dwa tygodnie, zajmując większą część dnia.

Szczególną odmianą wielkiej depresji jest typ melancholijny – chory wybudza się wcześnie rano i odczuwa znaczne pogorszenie samopoczucia przed południem, nie czuje łaknienia i traci masę ciała.
Czytaj więcej

Depresja endogenna

Jest to określenie depresji wywołanej czynnikami czynnikami wewnętrznymi, czyli uwarunkowanej biologicznie, na przykład poprzez dziedziczenie, wrodzony układ receptorów czy poziom substancji chemicznych w mózgu bądź też hormonów. Może zatem wystąpić pomimo braku przyczyn w postaci stresujących wydarzeń zewnętrznych. Zwykle bywa ostra w przebiegu, trudna w leczeniu, często nawracająca.
Czytaj więcej

Depresja maskowana

Depresja maskowana (poronna) - jest to depresja objawiająca się pod postacią dolegliwości cielesnych zasłaniających niejako dolegliwości psychiczne. Najczęściej występują bóle niewiadomego pochodzenia, zaparcia, biegunki, skurcze, które nie mają podłoża.
Czytaj więcej

Depresja egzogenna

Depresja egzogenna (reaktywna) – jest wywołana silnie stresującym zdarzeniem, zazwyczaj dotyczącym utraty cenionych wartości, bliskiej osoby, zdrowia, pracy.
Czytaj więcej

Dystymia

Dystymia - zwana również depresją nerwicową lub subdepresją. Jest to zaburzenie przewlekłe, trwające powyżej dwóch lat.
Czytaj więcej

Depresja wieku podeszłego

Depresja wieku podeszłego – jest chorobą występującą po 65. roku życia. Cechuje się nieco innymi objawami i jest trudna do zdiagnozowania ze względu na współwystępujące schorzenia, często również mylona z demencją.
Czytaj więcej

SAD Sezonowe zaburzenie afektywne

Depresja sezonowa występuje szczególnie u mieszkańców chłodnych stref klimatycznych oraz u ludzi młodych, cierpią też na nią małe dzieci. Epizody wiążą się między innymi ze zmianami ilości światła słonecznego i temperatury, co z kolei prowadzi do zmian chemicznych w organizmie.
Czytaj więcej

Depresja poporodowa

Dla wielu kobiet, urodzenie dziecka jest nie tylko ogromnym fizycznym wysiłkiem, ale także emocjonalną i społeczną rewolucją dokonującą się w ich życiu.
Czytaj więcej

Lęk separacyjny

Jest to lęk przed oddzieleniem (separacją) z obiektem przywiązania, chrakterystycznym głównie dla dzieci.
Czytaj więcej

Marihuana

Marihuana to substancja psychoaktywna występująca w postaci suszu z liści konopi indyjskich, często z dodatkiem łodyg i nasion. Aktywnym składnikiem marihuany jest THC. Potoczne nazwy: trawa, zioło, joint.
Czytaj więcej

Menopauza

Termin „menopauza” używany jest do opisu wszelkiego rodzaju zmian u kobiet, które przestając miesiączkować, zakończyły reproduktywny okres życia.
Czytaj więcej

Mobbing

Mobbing to odmiana przemocy psychicznej, mającej na celu zastraszenie, poniżenie, izolację z grupy za pomocą metod kreowania "kozła ofiarnego".
Czytaj więcej

Mobbing w szkole

Ofiary szkolnego prześladowania to najczęściej dzieci wyróżniające się jakimiś cechami fizycznymi - otyłe, rudowłose, dziwnie ubrane, mające wady wymowy. Również dzieci słabsze fizycznie, nieśmiałe, przewrażliwione, małomówne, wycofane, wstydliwe i nieszczęśliwe, wysokolękowe, samotne.
Czytaj więcej

Mobbing w pracy

Mobbing jest zjawiskiem społecznym polegającym na nękaniu w sytuacji pracy przez osobę przełożoną lub współpracowników. Mobberem może być jednostka lub grupa. Mobbing to odmiana przemocy psychicznej, mającej na celu zastraszenie, poniżenie, izolację z grupy, za pomocą metod kreowania "kozła ofiarnego".
Czytaj więcej

Moczenie się mimowolne (enurezja)

Moczenie się mimowolne (enurezja) jest zaburzeniem czynnościowym polegającym na nawykowym, mimowolnym oddawaniu moczu, zwykle w nocy, pojawiające po osiągnięciu przez dziecko wieku pięciu lat, czyki czasu, w którym można oczekiwać zdolności do kontrolowania potrzeb fizjologicznych.
Czytaj więcej

Mutyzm wybiórczy

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem charakterystycznym dla okresu dzieciństwa. U jego podłoża tkwi lęk, zaś polega on na niemożności mówienia, w sensie artykulacji głosu  w specyficznych sytuacjach społecznych, na przykład w szkole lub w grupie rówieśniczej.
Czytaj więcej

Nerwica (lęk)

Zaburzenie lękowe (zwane popularnie nerwicowym) oznacza patologiczne natężenie lęku powodujące dysfunkcje zachowania, myślenia, emocji i zdrowia fizycznego. Reakcje lękowe tracą swoją adaptacyjną użyteczność. Stają się nieadekwatne do jakichkolwiek bodźców wewnętrznych czy zewnętrznych i obejmują coraz szerszą gamę sytuacji.
Czytaj więcej

Agorafobia

Agorafobia oznacza strach przed przebywaniem w miejscach publicznych, zwłaszcza takich, z których trudno się wydostać (jak środki publicznego transportu, sale wykładowe.
Czytaj więcej

Fobia specyficzna

Fobia specyficzna to silny, uporczywy, chroniczny, trwający minimum pół roku, nadmierny lub nieuzasadniony strach, wywołany przez obecność bądź antycypowanie wystąpienia określonego obiektu lub sytuacji, miejsca czy  wydarzenia, które nie stwarzają realnego zagrożenia.
Czytaj więcej

Fobia społeczna

Fobia społeczna (lęk społeczny) to silny, wszechogarniający strach odczuwany w sytuacjach ekspozycji społecznej.
Czytaj więcej

Lęk uogólniony

Zespół lęku uogólnionego charakteryzuje się występowaniem przemożnego, przewlekłego, uporczywego, nadmiernego, nierealistycznego lęku lub obawy zgeneralizowanej na rozliczne sytuacje lub wydarzenia.
Czytaj więcej

Panika

Napady paniki  pojawiają się znienacka, nie sprowokowane sytuacją, trwają przeciętnie od 10 do 20 minut, ich natężenie szybko maleje, powodują silne cierpienie i pozostawiają człowieka wyczerpanym, z tak zwanym „osadem lęku”, utrzymującym się do kilku godzin, żywiącego obawę przed  nawrotem.
Czytaj więcej

Zaburzenia somatomorficzne

Osoby dotknięte zaburzeniem somatoformicznym odczuwają objawy sugerujące występowanie dolegliwości fizycznych jednak nie mają one żadnych podstaw medycznych.
Czytaj więcej

Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne to zaburzenie lękowe charakteryzujące występowaniem  niechcianych myśli lub przerażających wyobrażeń (obsesji), którym  towarzyszy przymus wykonywania czynności o charakterze natręctw (kompulsji), mających zneutralizować lęk lub zapobiec wystąpieniu zagrożenia .
Czytaj więcej

Hipochondria

Nienaturalna troska o zdrowie dotyczy jakiejś zagrażającej życiu choroby, ale nie koncentruje się na konkretnych objawach, ani na ich nadmiarze.
Czytaj więcej

Zaburzenie bólowe

Osoba cierpiąca na zaburzenie bólowe odczuwa długotrwały i ostry ból mogący spowodować zagrożenie życia, jednak nie znajdujący wyjaśnień w jej fizycznym stanie.
Czytaj więcej

Zaburzenie somatyzacyjne

Polega ono na uskarżaniu się na rozmaite dolegliwości fizyczne niemające odpowiedniego wyjaśnienia w badaniach medycznych, oraz prowadzące do leczenia lub istotnego pogorszenia jakości życia.
Czytaj więcej

Neuroprzekaźnik

Neuroprzekaźnik to substancja (zazwyczaj z grupy hormonów lub kwasów) uwalniana do szczeliny synaptycznej, przekazująca impuls elektryczny pomiędzy sąsiednimi komórkami nerwowymi.
Czytaj więcej

Nieśmiałość

Nieśmiałość wiąże się z dużą lękliwością, uczuciem skrępowania odczuwanym wobec innych ludzi czy też w pewnych, zwłaszcza nowych sytuacjach.
Czytaj więcej

Niska samoocena

Samoocena czyli poczucie własnej wartości jest dynamicznym systemem decydującym o jakości życia człowieka. Niska samoocena, czy też niestabilna jest predyktorem wielu zaburzeń psychicznych. Sprzyja między innymi depresji, stanom lękowym, zaburzeniom osobowości.
Czytaj więcej

Osobowość

Osobowość stanowi stały wzór myślenia, zachowania i emocji charakterystyczny dla danego człowieka, czyli odpowiednik tego, co w języku potocznym nazywamy charakterem. 
Czytaj więcej

Osobowość obsesyjno – kompulsywna

Ludzie dotknięci tym zaburzeniem  nigdy nie są zadowoleni z siebie – domniemane braki i niedoskonałości  przysłaniają im rzeczywiste sukcesy i powodzenia.
Czytaj więcej

Osobowość antyspołeczna

Osobowość antyspołeczną (dyssocjalną) znamionuje brak poszanowania reguł życia społecznego.
Czytaj więcej

Osobowość borderline

Osoby z zaburzeniem borderline (z pogranicza) charakteryzuje duża impulsywność i niestabilność w kontaktach z innymi ludźmi. Mają zaburzone i chwiejne poczucie własnej tożsamości, stale czują się lekceważeni przez co łatwo dochodzi do ataków słownych na partnera, lub grożenia samobójstwem z byle powodu.
Czytaj więcej

Osobowość histrioniczna

Osobowość histrioniczna  bazuje na uwodzeniu i dramatyzowaniu. Histrionicy odczuwają silną potrzebę przyciągania uwagi otoczenia, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej, nie przebierając w środkach.
Czytaj więcej

Osobowość narcystyczna

Osobowość narcystyczna żywi nieuzasadnione przekonanie o własnej wielkości i wyjątkowości.
Czytaj więcej

Osobowość unikowa (lękliwa)

Osobowość unikowa (lękliwa) charakteryzuje się wycofaniem społecznym i unikaniem kontaktów z ludźmi ze względu na silny, paraliżujący lęk przed byciem ocenianym i krytyką z ich strony.
Czytaj więcej

Osobowość paranoiczna

Osobowość paranoiczna  określa człowieka żywiącego ogromną nieufność wobec otoczenia, nawet najbliższego: partnerów, dzieci, sąsiadów, współpracowników.
Czytaj więcej

Osobowość schizoidalna

Osobowość paranoiczna  określa człowieka żywiącego ogromną nieufność wobec otoczenia, nawet najbliższego: partnerów, dzieci, sąsiadów, współpracowników.
Czytaj więcej

Osobowość schizotypowa

Osobowość schizotypowa odznacza się osobliwością przejawianą na wielu płaszczyznach : wypowiedzi, ubioru, stylu bycia, zachowań.
Czytaj więcej

Osobowość zależna

Osobowość zależna oznacza niesamodzielność . Osoby zależne nie są w stanie funkcjonować samodzielnie.
Czytaj więcej

Osobowość bierno-agresywna

Osobowość bierno - agresywna to zaburzenie wynikające z nieumiejętności wyrażania wprost swojej agresji, czy niezadowolenia natomiast manifestowanie jej w inny sposób, pozornie nieagresywny.
Czytaj więcej

Osobowość depresyjna

Osobowość naznaczona pesymizmem.
Czytaj więcej

Osobowość twórcza

Zgodnie z definicją słownikową twórczość oznacza działalność człowieka, której efektem jest wzbogacenie świata kultury oraz poznanie samego siebie i rzeczywistości.
Czytaj więcej

Problemy par

Im głębszy związek uczuciowy, tym większe prawdopodobieństwo konfliktu.
Czytaj więcej

Poronienie

Poronienie to utrata dziecka, które rodzi się, mimo że nie uzyskało wystarczającej dojrzałości fizycznej do życia.
Czytaj więcej

Zdrada

Zdrada jest to zaangażowanie w inną relację podczas trwania związku. Zdrada może być fizyczna i oznaczać obcowanie fizyczne, może być również emocjonalna.
Czytaj więcej

Rozstanie (separacja, rozwód)

Rozkład lub ostateczny rozpad ważnego związku uczuciowego.
Czytaj więcej

Przemoc

Zjawisko, polegające na intencjonalnym, umyślnym podejmowaniu działań lub ich zaniechaniu, naruszających prawa i dobra osobiste innej osoby. Wiąże się z narażeniem drugiego człowieka na śmierć, utratę zdrowia, godności, nietykalności i wolności.
Czytaj więcej

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)

Cyberprzemoc (agresja elektroniczna) polega na stosowaniu przemocy za pomocą narzędzi komunikacyjnych, takich jak e-mail, chat, komunikatory, fora, blogi a także sms czy mms. Do jej przejawów zalicza się również tworzenie antystron internetowych oraz "podszywanie się" pod kogoś na przykład na blogu.
Czytaj więcej

Przemoc domowa

Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) jest zjawiskiem społecznym, polegającym na stosowaniu różnych form i rodzajów przemocy-fizycznej, psychicznej, seksualnej, emocjonalnej i ekonomicznej wobec domowników.
Czytaj więcej

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna polega na stosowaniu siły fizycznej, pod różnymi postaciami: policzkowanie, uderzanie, kopanie, szarpanie, duszenie.
Czytaj więcej

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna to działanie za pomocą słów, które wyrządzają krzywdę drugiej osobie oraz różnorakich środków niewerbalnych, ale bez użycia siły fizycznej.
Czytaj więcej

Przemoc w szkole

Przemoc w szkole może pojawić się wśród uczniów oraz w kontaktach uczeń- nauczyciel. Przybiera różne formy, od fizycznej, poprzez psychiczną do emocjonalnej, czy ekonomicznej.
Czytaj więcej

Reaktywne zaburzenie przywiązania (RAD)

Reaktywne zaburzenie przywiązania oznacza problemy z budowaniem oraz utrzymywaniem bliskich, satysfakcjonujących więzi, zarówno z rówieśnikami, jak i dorosłymi, zwłaszcza opiekunami.
Czytaj więcej

Samookaleczanie

Samookaleczaniem nazywamy celowe, świadome uszkodzenia własnego ciała, za pomocą nacinania skóry, przypalania etc. Jest spowodowane tendencjami autoagresywnymi, pojawiającymi się w wyniku zaburzeń psychicznych, między innymi osobowości (borderline) czy depresyjnych.
Czytaj więcej

Schizofrenia

Schizofrenia  jest  ciężką i destrukcyjną chorobą psychiczną. Jej istotę stanowią zburzenia treści myślenia, spostrzegnia, ekspresji emocjonalnej, rozpad integracji psychicznej osobowości i woli, nieprawidłowości motoryczne oraz wycofnie się ze świata społecznego do własnego wnętrza poprzez utratę kontaktu z rzeczywistością.
Czytaj więcej

Schizofrenia paranoidalna

Postać paranoidalna - jej podstawowym wyróżnikiem są absurdalne, nielogiczne i zmienne urojenia, którym towarzyszą często wyraziste halucynacje. 
Czytaj więcej

Schizofrenia hebefreniczna - zdezorganizowana

Postać zdezorganizowna (schizofrenia hebefreniczna) zwykle pojawia w młodszym wieku niż inne postacie i prowadzi do  poważniejszej dezintegracji osobowości. Jak sama nazwa wskazuje, wzorzec ten charakteryzuje się głównie chaotyczną, pozornie bezcelową mową i zachowaniem. 
Czytaj więcej

Schizofrenia katatoniczna

Postać katatoniczna charakteryzuje się przemiennością okresów skrajnego zamknięcia oraz skrajnego pobudzenia, choć w niektórych wypadkach dominuje jedno z tych zachowań. 
Czytaj więcej

Schizofrenia niezróżnicowana

Postać niezróżnicowana - charakteryzuje się mieszaniną szybko zmieniających się wszystkich podstawowych objawów schizofrenii. 
Czytaj więcej

Stres

Stres jest fizyczną i psychiczną odpowiedzią organizmu na działanie różnych nacisków (wyzwań) środowiska, zwanych stresorami. Stresory zaburzają naszą równowagę, czyli stan homeostazy. Innymi słowy, stres pojawia się zawsze, gdy w życiu człowieka następują zmiany, do których musi się on przystosować.
Czytaj więcej

Stres pourazowy (PTSD)

PTSD (ang. posttraumatic stress disorder), podobnie jak zespół stresu ostrego, może pojawić się wówczas, gdy osoba przeżyła dramatyczną sytuację lub była jej świadkiem. Jednocześnie jej reakcją był silny strach, poczucie bezradności i przerażenie.
Czytaj więcej

Stres w pracy

Doświadczanie długotrwałegu stresu w pracy prowadzi do wypalenia zawodowego, czyli poczucia chronicznego zmęczenia i zniechęcenia, brakiem radości z wykonywanych zajęć, instrumentalnym traktowaniem ludzi.
Czytaj więcej

Zaburzenia przystosowania

Zaburzenia przystosowania stanowią nieadaptacyjną reakcję na stresory życia codziennego, występujące powszechnie, takie jak ślub, rozwód, narodziny dziecka i pojawia się w okresie trzech miesięcy od ich zadziałania.
Czytaj więcej

Stres ostry (ASD)

Zaburzenie stresu ostrego występuje wówczas, gdy osoba przeżyła dramatyczną sytuację lub była jej świadkiem. Zetknęła się ze śmiercią, bezpośrednim zagrożeniem życia, okaleczeniem albo doświadczyła zagrożenia własnej integralności fizycznej i integralności fizycznej osób trzecich. Czuła silny strach,  bezradność i przerażenie.

Czytaj więcej

Zespół katastrofy

Zespół katastrofy jest reakcją charakterystyczną dla  ofiar  masowych katastrof , w których zginęło lub ucierpiało wielu ludzi.
Czytaj więcej

Środki psychoaktywne

Środki psychoaktywne są to substancje chemiczne, których zażywanie powoduje zmiany samopoczucia oraz zniekształcenie odbioru otaczającej rzeczywistości.
Czytaj więcej

Tiki

Tiki są to uporczywe, powracające, nieregularne drgania lub skurcze określonej grupy mięśni.
Czytaj więcej

Zespół Tourete'a

Zespól Tourette'a jest skrajnym przykładem omawianego zaburzenia. Polega na nagłym, niekontrolowanym pojawianiu schematycznych ruchów i wokalizacji.
Czytaj więcej

Uzależnienie

Uzależnienie jest stanem pojawiającym się jako następstwo przyswajania substancji (n.p. alkohol, nikotyna, kokaina) lub podejmowania czynności (hazard), które początkowo sprawiają przyjemność, lecz z czasem stają się przymusowe i mają negatywny wpływ na codzienne życie i obowiązki, takie jak praca, związek, czy nawet zdrowie. Osoba uzależniona może nie zdawać sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim zachowaniem i problemów, które sprawia zarówno sobie jak i najbliższym.
Czytaj więcej

Uzależnienie od seksu

Uzależnienie od seksu (seksoholizm)- jest chorobą, która objawia się przymusowymi zachowaniami o charakterze seksualnym, które niosą destrukcyjne skutki dla człowieka i jego otoczenia.
Czytaj więcej

Uzależnienie od alkoholu

Alkoholizm-jest  psychicznym oraz fizycznym uzależnieniem od alkoholu etylowego, czyli  środka spowalniającego funkcjonowanie systemu nerwowego. W małych dawkach alkohol przynosi odprężenie, pozwala przełamać nieśmiałość, sprawia, że czujemy się elokwentni, zabawni, błyskotliwi. W większych uwalnia agresywne impulsy, pozbawia zahamowań, usypia części mózgu odpowiedzialne za zachowania wyższego rzędu, typowo ludzkie. W maksymalnych paraliżuje ośrodki nerwowe powodując śmierć.
Czytaj więcej

Uzależnienie fizjologiczne

Uzależnienie fizjologiczne (fizyczne) stanowi wynik biologicznej adaptacji układu nerwowego do obecności danej substancji psychoaktywnej. Oznacza wystąpienie zespołu  abstynencyjnego odczuwanego jako szereg dolegliwości fizycznych (np.bóle,biegunka, uczucie zimna, drgawki, wymioty). Leczenie musi zacząć się od detoksykacji, czyli odtrucia.
Czytaj więcej

Uzależnienie psychiczne

Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, mimo sugestywnej nazwy  ma swoje biologiczne, mózgowe podłoże i jest tak samo realne i szkodliwe jak uzależnienie fizjologiczne, z tą różnicą, że nie prowadzi do intoksykacji (zatrucia) organizmu.
Czytaj więcej

Uzależnienie od Internetu

Uzależnienie od internetu (siecioholizm) – staje się problemem społecznym, choć nie zostało jeszcze sklasyfikowane jako jednostka chorobowa. Można je zdefiniować jako zaburzenie kontroli impulsów, bez intoksykacji. 
Czytaj więcej

Narkomania

Uzależnienie od narkotyków (narkomania) – czyli substancji chemicznych, które mają zdolność przenikania do naszego mózgu i wpływania na jego aktywność (stąd nazwa substancje psychoaktywne). Narkotyki modyfikują czynności mózgowe wywołując sztucznie stany euforii, przyjemności, relaksu, fantazji czy  niebywałej sprawności intelektualnej.
Czytaj więcej

Uzależnienie od papierosów

Uzależnienie od papierosów – a dokładnie od zawartej w nich nikotyny, która wraz z  dymem tytoniowym dostaje się do płuc, gdzie zostaje wchłonięta przez nasyconą tlenem krew i rozpoczyna wędrówkę, by po kilku sekundach  dotrzeć do stacji docelowej- do mózgu. Tam powoduje swoistą eksplozję dopaminy, substancji odpowiedzialnej za doznawanie przyjemności (dopamina stoi również za uczuciem romantycznej miłości) oraz noradrenaliny, która powoduje ożywienie i aktywizację organizmu.
Czytaj więcej

Uzależnienie psychologiczne

Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, mimo sugestywnej nazwy  ma swoje biologiczne, mózgowe podłoże i jest tak samo realne i szkodliwe jak uzależnienie fizjologiczne, z tą różnicą, że nie prowadzi do intoksykacji (zatrucia) organizmu. 
Czytaj więcej

Pracoholizm

Uzależnienie od pracy (pracoholizm) - powoduje zaburzenie równowagi między  pracą a odpoczynkiem. Na  profil osoby narażonej składają się następujące cechy: perfekcja, przesadna skrupulatność,  ambicja, nastawienie na rywalizację, bezkompromisowość ale też nieśmiałość, niedowartościowanie, wysoka lękowość. Pracoholizm dotyka przeważnie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, pracowników wyższych szczebli ( kierowników, menedżerów) oraz przedstawicieli wolnych zawodów.
Czytaj więcej

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia odżywiania są spowodowane nadmiernym, obsesyjnym, patologicznym lękiem przed możliwością przybrania na wadze. Wyraża się w destrukcyjnym wzorcu zaspokajania głodu. Zaburzenia odżywiania mają zatem charakter psychiczny, ale   wpływają w wymierny sposób na zdrowie fizyczne, w skrajnych wypadkach zagrażając nawet życiu.
Czytaj więcej

Anoreksja (jadłowstręt psychiczny)

Anoreksja psychiczna (jadłowstręt psychiczny)  charkteryzuje się intensywnym lękiem przed przybraniem na wadze połączonym z odmową prawidłowego odżywiania. Zazwyczaj towrzyszy mu  bezpodstawne narzekanie na nadwagę, spadek ciężaru ciała poniżej 85% należnej wagi (albo u osób, które jeszcze rosną, o 15% mniejszy przyrost wagi w stosunku do wzrostu), zaburzenia obrazu własnego ciała, spadek samooceny a u kobiet, które miesiączkują, nieobecność przynajmniej trzech kolejnych miesiączek.
Czytaj więcej

Bulimia (żarłoczność psychiczna)

Bulimia psychiczna  (żarłoczność psychiczna) - wiele osób spełniających aktualnie kryteria bulimii psychicznej było w przeszłości zdiagnozowanych jako chore na anoreksję. Odwrotne przypadki zdarzają się bardzo rzadko.  W kryteriach diagnostycznych bulimii w DSM-IV podkreśla się:
-częste występowanie epizodów przejadania się wraz z utratą kontroli nad tym procesem;
-patologiczne zachowania mające na celu zahamowania przybierania na wadze- stosowanie leków przeczyszczających, odwadniających, intensyfikujących trawienie, głodzenie się, intensywne ćwiczenia fizyczne.

By postawić diagnozę epizody takie muszą trwać co najmniej  dwa razy w tygodniu przez trzy miesiące.
Czytaj więcej

Napadowe objadanie się

Napadowe objadanie się to zaburzenie charakteryzujące się występowaniem epizodów pochłaniania obiektywnie dużych (zbyt dużych) ilości jedzenia. Po napadzie pojawia się dyskomfort i poczucie winy, sam akt dokonywany jest częstokroć w tajemnicy.
Czytaj więcej

Zanieczyszczanie się kałem (enkopreza)

Zanieczyszczanie się kalem (encopresis) dotyczy dzieci, które nie nauczyły się wypróżniać korzystając z urządzeń sanitarnych, pomimo ukończenia czwartego roku życia.
Czytaj więcej

Zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne to inaczej dobrostan, psychiczny i fizyczny oraz społeczny. Można je rozumieć jako brak chorób, ale nie tylko.
Czytaj więcej

Zespół Aspergera

Zaburzenie charakteryzuje się znacznym i długotrwałym upośledzeniem funkcjonowania społecznego, kontaktów z innymi ludźmi, interakcji z otoczeniem, co nieuchronnie niesie ze sobą wykluczenie, izolację i samotność.
Czytaj więcej

Żałoba

Żałoba jest psychiczną, społeczną i cielesną reakcją, stanowiącą odpowiedź człowieka na utratę najwyżej cenionych wartości i choć kojarzy się głównie ze śmiercią najbliższych, może również pojawić się, gdy nagle zabraknie ważnego uczucia, nadziei, pozycji społecznej, bezpieczeństwa, majątku, zdrowia, pracy.
Czytaj więcej
Wyświetlono rezultaty 1-33 z 33.
A
D
L
M
N
O
P
R
S
T
U
Z

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie
Views: 2502