Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie
Views: 78
Zjawisko, polegające na intencjonalnym, umyślnym podejmowaniu działań lub ich zaniechaniu, naruszających prawa i dobra osobiste innej osoby. Wiąże się z narażeniem drugiego człowieka na śmierć, utratę zdrowia, godności, nietykalności i wolności.

Co to jest - Przemoc w szkole?

Przemoc w szkole może pojawić się wśród uczniów oraz w kontaktach uczeń-nauczyciel. Przybiera różne formy, od fizycznej, poprzez psychiczną do emocjonalnej czy ekonomicznej. Jej rozprzestrzenianiu sprzyja szereg czynników.

Do przemocy w szkole możemy zaliczyć przemoc wzajemną pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami.

Przybiera ona różne formy:
 • fizyczną- bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, podkładanie nogi;
 • psychiczną: dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, grożenie, rozprzestrzenianie pomówień;
 • naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy;

Przemoc rozwija się w szkołach, gdzie występuje sprzeczność koncepcji wychowania i postępowania, gdzie preferowane są metody siłowe, stosowane przez autorytety i ważne osoby.

Niekiedy świadkowie przemocy nie reagują właściwe na zaobserwowane zachowania przemocowe, niejednokrotnie sami się boją. Nauczyciele bagatelizują drobne wykroczenia. Konflikty nie zostają szybko rozwiązane, nie ma właściwej mediacji, problemy pęcznieją i mnożą się.


Przyczyny pojawiania się przemocy w szkole

 • Nie w każdej szkole jest psycholog szkolny, nawet dorosłym brakuje podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów.
 • Społeczność szkolna jest niewystarczająco zintegrowana.
 • Brak psychoedukacji, czyli poszerzenia wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń, tworzenia "kozłów ofiarnych" oraz metod redukcji tych zjawisk społecznych.
 • Brak zajęć rekreacyjnych w szkole, zagospodarowania czasu, kółek sportowych, zajęć pozalekcyjnych.
 • Brak możliwości relaksu i odprężenia.
 • Ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, hałas.
 • Brak autentycznego kontaktu i dialogu miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
 • Wysoki poziom frustracji wśród nauczycieli.
 • Brak współpracy ze strony rodziców.
 • Co to jest - Przemoc w szkole
 • Przyczyny
  • Przemoc w szkole może pojawić się wśród uczniów oraz w kontaktach uczeń-nauczyciel. Przybiera różne formy, od fizycznej, poprzez psychiczną do emocjonalnej czy ekonomicznej. Jej rozprzestrzenianiu sprzyja szereg czynników.

   Do przemocy w szkole możemy zaliczyć przemoc wzajemną pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami a nauczycielami.

   Przybiera ona różne formy:
   • fizyczną- bicie, kopanie, plucie, popychanie, szarpanie, podkładanie nogi;
   • psychiczną: dokuczanie, przezywanie, wyśmiewanie, wyszydzanie, grożenie, rozprzestrzenianie pomówień;
   • naznaczanie, wykluczanie i izolowanie z grupy;

   Przemoc rozwija się w szkołach, gdzie występuje sprzeczność koncepcji wychowania i postępowania, gdzie preferowane są metody siłowe, stosowane przez autorytety i ważne osoby.

   Niekiedy świadkowie przemocy nie reagują właściwe na zaobserwowane zachowania przemocowe, niejednokrotnie sami się boją. Nauczyciele bagatelizują drobne wykroczenia. Konflikty nie zostają szybko rozwiązane, nie ma właściwej mediacji, problemy pęcznieją i mnożą się.


   • Nie w każdej szkole jest psycholog szkolny, nawet dorosłym brakuje podstawowych umiejętności rozwiązywania problemów.
   • Społeczność szkolna jest niewystarczająco zintegrowana.
   • Brak psychoedukacji, czyli poszerzenia wiedzy na temat stereotypów, uprzedzeń, tworzenia "kozłów ofiarnych" oraz metod redukcji tych zjawisk społecznych.
   • Brak zajęć rekreacyjnych w szkole, zagospodarowania czasu, kółek sportowych, zajęć pozalekcyjnych.
   • Brak możliwości relaksu i odprężenia.
   • Ograniczenie przestrzeni, zagęszczenie, hałas.
   • Brak autentycznego kontaktu i dialogu miedzy uczniami, nauczycielami i rodzicami.
   • Wysoki poziom frustracji wśród nauczycieli.
   • Brak współpracy ze strony rodziców.