Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie
Views: 2097

Co to jest - Środki psychoaktywne?

Środki psychoaktywne są to substancje chemiczne, których zażywanie powoduje zmiany samopoczucia oraz zniekształcenie odbioru otaczającej rzeczywistości.

Środki psychoaktywne oddziałują na centralny układ nerwowy bezpośrednio wpływając na funkcje mózgu. 

Rodzaje środków psychoaktywnych

Podział środków psychoaktywnych według działania farmakologicznego:

 • Stymulanty, czyli substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Zaliczyć do nich można: amfetaminę i jej pochodne, efedrynę i jej steroizomery, n-metyloksantyny(kofeinę, teofilinę, teobrominę), kokainę;
 • Depresanty, czyli substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy. Wśród nich wymienić można m.in.: benzodiazepiny, depresanty nasenne (np. alkohol,eter), opioidy (morfina, heroina, opium etc.);
 • Psychodeliki są to substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym (MDMA, MDA, meskalina, DOM, LSD-25, itd.);
 • Konopie indyjskie i ich pochodne wykazują działanie stymulacyjne i depresyjne, a ponadto posiadają cechy psychodelików (THC, haszysz, marihuana itp.)

Dopalacze

Dopalacze – substancje o działaniu psychoaktywnym. Najczęściej tego terminu używa się potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagrożenie związane z ich zażywaniem wynika z tego, że substancje znajdujące się w nich są stosunkowo mało zbadane. Dlatego też nie da się określić ich toksyczności oraz interakcji z innymi substancjami czy lekami.


Skutki zażywania środków psychoaktywnych

Skutki zażywania środków psychoaktywnych można podzielić na:

 • somatyczne (ostre: zatrucia; przewlekłe: uszkodzenia narządów)
 • psychiczne (uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia afektywne)

W 2000 roku dokonała się w Polsce znacząca zmiana w strategii zapobiegania iprzeciwdziałania zjawisku narkomanii, przez co należy rozumieć konsumowanie zakazanych substancji psychoaktywnych. W wyniku zmiany obowiązujących przepisów czynem karalnym zagrożonym karą więzienia stało się posiadanie dowolnej ilości substancji psychoaktywnych ujętych w Ustawie przeciwdziałania narkomanii.

Wpływ środków psychoaktywnych na organizm

Przyjmowanie środków psychoaktywnych wywołuje doraźną poprawę stanu psychicznego: zmniejszają senność, niwelują lęk i napięcie. Zdarza się jednak reakcja odwrotna: pojawiają się wymioty i rozdrażnienie.

Powody zażywania środków psychoaktywnych

Wśród najczęściej wymienianych powód sięgania po środki psychoaktywne wymienia się:

 • zapomnienie o problemach
 • polepszenie kondycji fizycznej,
 • łatwiejsze przyswajanie wiedzy
 • potrzebę akceptacji przez otoczenie, zaimponowania grupie
 • ciekawość, poszukiwanie wrażeń
 • dostosowanie się do otoczenia lub bycie przez kogoś namówionym
 • Co to jest - Środki psychoaktywne
 • Objawy
 • Przyczyny
  • Środki psychoaktywne są to substancje chemiczne, których zażywanie powoduje zmiany samopoczucia oraz zniekształcenie odbioru otaczającej rzeczywistości.

   Środki psychoaktywne oddziałują na centralny układ nerwowy bezpośrednio wpływając na funkcje mózgu. 

   Rodzaje środków psychoaktywnych

   Podział środków psychoaktywnych według działania farmakologicznego:

   • Stymulanty, czyli substancje pobudzające ośrodkowy układ nerwowy. Zaliczyć do nich można: amfetaminę i jej pochodne, efedrynę i jej steroizomery, n-metyloksantyny(kofeinę, teofilinę, teobrominę), kokainę;
   • Depresanty, czyli substancje działające opóźniająco na ośrodkowy układ nerwowy. Wśród nich wymienić można m.in.: benzodiazepiny, depresanty nasenne (np. alkohol,eter), opioidy (morfina, heroina, opium etc.);
   • Psychodeliki są to substancje wywołujące zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym (MDMA, MDA, meskalina, DOM, LSD-25, itd.);
   • Konopie indyjskie i ich pochodne wykazują działanie stymulacyjne i depresyjne, a ponadto posiadają cechy psychodelików (THC, haszysz, marihuana itp.)

   Dopalacze

   Dopalacze – substancje o działaniu psychoaktywnym. Najczęściej tego terminu używa się potocznie, dla nazwania grupy różnych substancji lub ich mieszanek o rzekomym bądź faktycznym działaniu psychoaktywnym, nie znajdujących się na liście substancji kontrolowanych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zagrożenie związane z ich zażywaniem wynika z tego, że substancje znajdujące się w nich są stosunkowo mało zbadane. Dlatego też nie da się określić ich toksyczności oraz interakcji z innymi substancjami czy lekami.


   Skutki zażywania środków psychoaktywnych

   Skutki zażywania środków psychoaktywnych można podzielić na:

   • somatyczne (ostre: zatrucia; przewlekłe: uszkodzenia narządów)
   • psychiczne (uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zaburzenia osobowości i zachowania, zaburzenia afektywne)

   W 2000 roku dokonała się w Polsce znacząca zmiana w strategii zapobiegania iprzeciwdziałania zjawisku narkomanii, przez co należy rozumieć konsumowanie zakazanych substancji psychoaktywnych. W wyniku zmiany obowiązujących przepisów czynem karalnym zagrożonym karą więzienia stało się posiadanie dowolnej ilości substancji psychoaktywnych ujętych w Ustawie przeciwdziałania narkomanii.
   Przyjmowanie środków psychoaktywnych wywołuje doraźną poprawę stanu psychicznego: zmniejszają senność, niwelują lęk i napięcie. Zdarza się jednak reakcja odwrotna: pojawiają się wymioty i rozdrażnienie.
   Wśród najczęściej wymienianych powód sięgania po środki psychoaktywne wymienia się:

   • zapomnienie o problemach
   • polepszenie kondycji fizycznej,
   • łatwiejsze przyswajanie wiedzy
   • potrzebę akceptacji przez otoczenie, zaimponowania grupie
   • ciekawość, poszukiwanie wrażeń
   • dostosowanie się do otoczenia lub bycie przez kogoś namówionym