Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie
Views: 735

Co to jest - Osobowość twórcza?

Zgodnie z definicją słownikową twórczość oznacza działalność człowieka, której efektem jest wzbogacenie świata kultury oraz poznanie samego siebie i rzeczywistości. Z tym terminem związane jest pojęcie osobowości twórczej, czyli osobowości, którą niezależnie od wieku i dziedziny działalności człowieka, charakteryzują:
 • samodzielność myślenia
 • silna motywacja
 • kreatywność
 • potrzeba samodoskonalenia się

Do tych cech A.H. Maslow dodaje następujące:
 • swoiste poczucie humoru
 • większe od przeciętności spontaniczność i ekspresyjność
 • mniejsza kontrola i hamowanie - na wzór niewinnej swobody dziecka
 • wolność od bojaźni przed nieznanym, tajemniczym i zagadkowym
 • zdolność łączenia tego, co oddzielne
 • akceptacja własnych myśli, uczuć i impulsów
 • niezależność od wpływów otoczenia

Co ważne, osobowość twórcza przejawia się już w wieku dziecięcym. Dzieci z taką osobowością charakteryzuje bogata wyobraźnia, chłonny umysł, wysoki poziom inteligencji i wrażliwości emocjonalnej oraz zarozumiałość i arogancja, które są formą obrony własnej odrębności. Uzdolnienia twórcze mają silne podłoże biogenetyczne, jednak realizują się wyłącznie w korzystnych warunkach. Rodzic musi zatem je stworzyć oraz wcześnie wykryć uzdolnienia dziecka.

Tym, co może stanowić czynnik hamujący rozwój, jest nadmierna dydaktyzacja przez nauczycieli. W tym kontekście można zatem przyjąć, że współczesne pojęcie twórczości nawiązuje nie tylko do wyników działania człowieka, ale również odnosi się do jego psychiki i mentalności (twórcze postawy, zdolności, charakter, krytyka), do nowych wzorów zachowań oraz sfery samorozwoju.
 • Co to jest - Osobowość twórcza
  • Zgodnie z definicją słownikową twórczość oznacza działalność człowieka, której efektem jest wzbogacenie świata kultury oraz poznanie samego siebie i rzeczywistości. Z tym terminem związane jest pojęcie osobowości twórczej, czyli osobowości, którą niezależnie od wieku i dziedziny działalności człowieka, charakteryzują:
   • samodzielność myślenia
   • silna motywacja
   • kreatywność
   • potrzeba samodoskonalenia się

   Do tych cech A.H. Maslow dodaje następujące:
   • swoiste poczucie humoru
   • większe od przeciętności spontaniczność i ekspresyjność
   • mniejsza kontrola i hamowanie - na wzór niewinnej swobody dziecka
   • wolność od bojaźni przed nieznanym, tajemniczym i zagadkowym
   • zdolność łączenia tego, co oddzielne
   • akceptacja własnych myśli, uczuć i impulsów
   • niezależność od wpływów otoczenia

   Co ważne, osobowość twórcza przejawia się już w wieku dziecięcym. Dzieci z taką osobowością charakteryzuje bogata wyobraźnia, chłonny umysł, wysoki poziom inteligencji i wrażliwości emocjonalnej oraz zarozumiałość i arogancja, które są formą obrony własnej odrębności. Uzdolnienia twórcze mają silne podłoże biogenetyczne, jednak realizują się wyłącznie w korzystnych warunkach. Rodzic musi zatem je stworzyć oraz wcześnie wykryć uzdolnienia dziecka.

   Tym, co może stanowić czynnik hamujący rozwój, jest nadmierna dydaktyzacja przez nauczycieli. W tym kontekście można zatem przyjąć, że współczesne pojęcie twórczości nawiązuje nie tylko do wyników działania człowieka, ale również odnosi się do jego psychiki i mentalności (twórcze postawy, zdolności, charakter, krytyka), do nowych wzorów zachowań oraz sfery samorozwoju.