Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu mojapsychologia.pl

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu mojapsychologia.pl zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: David McGirr Kraków Media, ul. Łódzka 12, 30-434 Kraków, NIP: 67930855424, REGON: 122684410

3. W serwisie mojapsychologia.pl zbieramy następujące dane osobowe:
a) Dane obligatoryjne, konieczne do utworzenia konta w serwisie:
  • Imię i nazwisko – podczas dokonania rejestracji w serwisie będziesz proszony o podanie imienia i nazwiska, dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez serwis oraz personalizacji jego Użytkowników.
  • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie dokonania rejestracji oraz kontaktujemy się z Użytkownikami.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb jego Użytkoników. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

b) Dane fakultatywne, publikowane w serwisie.
  • Dane teleadresowe (imię i nazwisko, numer telefonu, adres prowadzenia działalności, gospodarczej, adres e-mail, adres strony WWW)
  • Informacje o profilu prowadzonej działalności, specjalizacji oraz usługach świadczonych przez Użytkownika serwisu posiadającego konto w serwisie.
  • Znaki graficzne – grafiki, logotypy, zdjęcia dostarczone przez Użytkownika serwisu posiadającego konto w serwisie
4. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.

6. Poza powyższym przypadkiem, ujawnienie danych osobowych Użytkowników może nastąpić: na mocy decyzji uprawnionego przepisami prawa organu, bądź - w celu ochrony praw przysługujących Administratorowi.

7. Formularze, które wymagają podania pełnych danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze portalu, a łączenie z nimi odbywa się z użyciem szyfrowanego połączenia.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów umieszczanych na Forum przez Profesjonalistów.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom korzystającym z serwisu, którzy zaakceptowali niniejszą Politykę Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do portalu, świadczonych usług, publikacji elektronicznych, funkcjonalności serwisu oraz niekomercyjnych listów (np. życzenia). Powyższe nie wypełnia Art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204)

10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. nr 133 poz. 883) z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e – mail kontakt@mojapsychologia.pl
Views: 86