Rodzaje psychoterapii

Terapia poznawczo-behawioralna

Głównym celem tego rodzaju terapii jest zmiana irracjonalnych przekonań, która winna zaowocować zmianą emocji i zachowań.
Czytaj więcej

Podejście psychodynamiczne

Zgodnie ze stanowiskiem psychodynamicznym, nie można wyjaśniać zaburzeń bez odwoływania się do pojęcia podświadomości.
Czytaj więcej

Podejście psychoanalityczne

Głównym celem psychoanalizy jest wydobycie wypartych treści na światło świadomości, aby klient uzyskał wgląd w ów materiał i mógł przepracować go, a odzyskaną w ten sposób energię psychiczną obrócić na integrację osobowości.
Czytaj więcej

Podejście systemowe

W ramach podejścia systemowego stosuje się terapię uwzględniającą strukturę i dynamikę małych społeczności i układów, w których jednostki żyją na co dzień .
Czytaj więcej

Podejście dialektyczno- behawioralne (DBT)

Celem nadrzędnym terapii jest usunięcie skrajności uczuć i działań, wahań pomiędzy idealizacją a deprecjacją.
Czytaj więcej

Podejście humanistyczne

Człowiek posiada wrodzoną zdolność do samoleczenia, terapia polega na usuwaniu trudności ograniczających ten proces.
Czytaj więcej

Terapia Gestalt

Terapia Gestalt zaliczana jest do terapii humanistycznych, ale stanowi raczej unikalne połączenie psychologii, filozofii, religii Wschodu i twórczości.
Czytaj więcej

Podejście integracyjne

Pod pojęciem psychoterapii integracyjnej należy rozumieć wszelkie formy psychoterapii, które łączą techniki albo teorie istniejących już podejść.
Czytaj więcej

Integracja sensoryczna

Terapia bazująca na integracji sensorycznej łączy elementy z zakresu neurologii, fizjologii, rehabilitacji, rozwoju dziecka oraz psychologii
Czytaj więcej

Biofeedback

Podejście terapeutyczne, w którym uczy się osobę modyfikowania swoich procesów fizjologicznych, nosi nazwę biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedbeck)
Czytaj więcej

Podejście behawioralne

Terapia behawioralna opiera się na procedurach warunkowania klasycznego i sprawczego, czyli uczenia się przez skojarzenia lub konsekwencje.
Czytaj więcej

Racjonalna Terapia Zachowania

Podstawowym celem RTZ jest wyposażenie klienta w proste narzędzie samopomocy.
Czytaj więcej

Life coaching

Skupia się na stawianiu i osiąganiu celów osobistych, dotyczących życia prywatnego.
Czytaj więcej

Coaching grupowy

Narzędzie przeznaczone do pracy z zespołami ukierunkowanymi na zarządzanie, bądź znajdującymi się w istotnym dla ich interesów momencie.
Czytaj więcej

Coaching umiejętności

Usprawnienie procesu wykorzystania praktycznej wiedzy w codziennej pracy.
Czytaj więcej

Executive coaching

Sztuka łączenia wyzwań korporacyjnych i osobistych potrzeb menedżera.
Czytaj więcej
Wyświetlono rezultaty 1-16 z 16.

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie