Małgorzata Zalewska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie

Opis eksperta