Maria Michałowska Diagnoza i Terapia Psychologiczna. Leczenie Uzależnień Od Alkoholu. Moja psychologia