szkolenia i kursy - "Przy mnie bądź" - Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

Dla specjalistów
Kurs jest wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. Kurs obejmuje najczęściej występujące zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa i adolescencji oraz metody pracy psychoterapeutycznej z tymi zaburzeniami. Warsztaty tematyczne prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni terapeuci w zakresie problemów rozwojowych.   Warsztaty odnoszą się do praktycznych aspektów psychoterapii: 
  • kazuistyki
  • ćwiczenia praktycznych umiejętności
  • wymiana doświadczeń
  • materiały audiowizualne
  • dyskusja


1. Diagnostyka zaburzeń emocjonalnych i psychicznych u dzieci i młodzieży oraz wybrane zagadnienia kliniczne
(Roman Ciesielski 31.01-1.02.2014)Podstawowe zasady klasyfikacji zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
Kryteria diagnostyczne wybranych zaburzeń psychicznych
Fazy rozwojowe i związane z nimi zaburzenia funkcjonowania
Rodzinny kontekst systemowy w powstawaniu i leczeniu zaburzeń u dzieci i młodzieży
Kazuistyki2. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
(Mirosława Sauć 21-22.02.2014)Wybrane aspekty kliniczne zaburzeń lękowych
(lęk separacyjny, fobia szkolna, mutyzm)
Fenomenologia objawów lęku
Doświadczenia związane z lękiem - strategie zmiany
Rozumienie i nadawanie znaczeń swoim objawom
Eksternalizacja i personifikacja objawów lęku
Sztuka komunikowania - w relacji ze sobą i innymi
Budowanie poczucia bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz siebie
Autohipnoza
Kazuistyki - wymiana doświadczeń3. Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania
(Teresa Wojtyła 07-08.03.2014)Kliniczne aspekty depresji
Rodzinne i systemowe uwarunkowania depresji
Stadia rozwojowe zaburzeń depresyjnych
Symptomy depresji w środowisku szkolnym i rodzinnym
oraz sposoby postępowania z nimi
Indywidualne i systemowe strategie terapii depresji
Kazuistyki, dyskusje4. Zaburzenia zachowania opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży
(Barbara Kruk - Ołpińska 25-26.04.2014)Kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania opozycyjno - buntowniczych wg ICD-10, DSM-IV.
Podstawowe pojęcia i definicje
Rodzinny i społeczny kontekst zaburzeń zachowania i postaw opozycyjnych
Zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzieży jako symptomy - ich znaczenie i możliwości zmiany
Zaburzenia zachowania a agresja
Kompetencje terapeuty pracującego z zaburzonymi zachowaniami i agresją
Kompetencje dzieci i młodzieży z problemami agresji
Rozpoznawanie funkcji zachowan agresywnych i zastępowanie konstruktywnymi formami oddzialywań
Sposoby regulacji emocji; metody psychoterapii (indywidualnej, grupowej)
Strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka (bajka, opowiadania, terapia rodzinna, psychorysunek, nauka kontroli złości i techniki poznawczo - behawioralne)
Przykłady kliniczne, dyskusja5. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
(Teresa Wojtyła 23-24.05.2014)Rola i znaczenie czynników społecznych i kulturowych warunkujących "kult ciała"
Indywiduacja/separacja w relacji z rodziną a zaburzenia odżywiania się
Medyczny model leczenia a psychoterapia
Integracja podejść terapeutycznych w leczeniu anoreksji i bulimii
(t. systemowa, t. poznawczo - behawioralna, t. krótkoterminowa)
Fazy terapii zaburzeń odżywiania
- siła moich przekonań - jak je zmienić i w co wierzyć?
- jaka jestem teraz, moje miejsce w przyszłości - strategiczne budowanie celów
- na co warto mieć wpływ - źródła sukcesów
- odkrywanie i budowanie własnych kompetencji
- rozwój autonomii a umacnianie więzi
Kazuistyki - udanie i nieudane terapie6. Uzależnienia okresu adolescencji
(Mirosława Sauć 20-21.06.2014)Zespół uzależnienia - współczesne kryteria wg ICD
Koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia
Używanie i nadużywanie narkotyków u dzieci i młodzieży
Strategie terapeutyczne w poszczególnych etapach psychoterapii leczenia uzależnienia od:
- alkoholu
- środków psychoaktywnych
- gier komputerowych, hazardu
Profesjonalna psychoterapia w leczeniu odwykowym
Strategie terapeutyczne, cele i zadania terapii
Strukturalizacja, scenariusze tematyczne, treningi
Sesja rodzinna, interwencje, profilaktyka
Dziecko w rodzinie z problemem uzależnienia - kontekst systemowy
Prezentacja przypadków, omówienie7. Kazuistyki i superwizja psychoterapii wybranych zaburzeń u dzieci i młodzieży
(Roman Ciesielski 05-06.09.2014)Omówienie schematu prezentacji superwizyjnej
Przedstawienie wybranych opisów kazuistycznych
Poszukiwanie zasobów w terapeucie
Wymiana doświadczeń i dyskusja grupowa
Podsumowanie

Koszt

Koszt udział w kursie: 2300 PLN (brutto)

Płatność w ratach:
2 raty - 2 x 1300 PLN
4 raty - 4 x 700 PLN
 
Koszt udziału w pojedynczym warsztacie tematycznym: 350 PLN (brutto)

Organizator

Wrocławski Instytut Psychoterapii

Jak się zapisać

Aby zapisac się na szkolenie nażely wyepełnić ankietę zgłoszeniową dostępną na stronie www.wip.wroclaw.pl (zakładka szkolenia/zasady zgłoszeń) i przesłać ją na adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl lub pocztą: WIP, ul. Staffa 29, 51-144 Wrocław
brak obrazka
Wydarzenie: szkolenia i kursy
Temat: ""Przy mnie bądź" - Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży"
Data: 31.01.2014 - 06.09.2014
Miasto: Wrocław
Adres:
ul. Staffa 29, 51-144 Wrocław

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o najnowszych artykułach i wydarzeniach

Dodaj wydarzenie

Poinformuj tysiące zainteresowanych osób, w jakich szkoleniach, konferencjach i warsztatach warto brać udział.
Dodaj wydarzenie